Communicatiepool
In de periode 2009- 2015 was Nieuw Jansen ‘preferred supplier’ van de Rijksoverheid door een plaats te verwerven in de Communicatiepool van het ministerie van Algemene Zaken. In deze periode is veel ervaring opgedaan met werken voor ministeries en de uitrol van complexe wet- en regelgeving. Door deze specifieke ervaring in een omgeving met gevoelige politiek-bestuurlijke verhoudingenen en de vertaling van complexe inhoud naar communicatie op maat, zijn we vandaag de dag nog steeds een veel gevraagd bureau voor communicatieopdrachten.
 
Overheidscommunicatie

Aanleiding voor de opzet van de communicatiepool is het rijksbrede programma Vernieuwing Rijksdienst, met als doel een slanke en sterke overheid. Aandacht voor de kwaliteit van overheidscommunicatie is een speerpunt voor de communicatiepool. De kracht van de communicatiepool is kennisuitwisseling tussen communicatieprofessionals en overheid, flexibele inzet van arbeid en de constante investering in professionalisering.